Czas zabiegu zależy od liczby i lokalizacji implantów zębowych, proste nieskomplikowane przypadki wszczepienia implantu zębowego zazwyczaj zajmują około 20 – 30 minut.