Cały proces zazwyczaj zajmuje od 3 do 6, a czasem więcej miesięcy. Zależy to od Twojego planu leczenia. Są dwa okresy. Pierwszy okres to czas integracji implantu z kością i może on trwać od 3 do 6 miesięcy. Okres drugi to czas wykonania na wykonanie korony porcelanowej przez technika w laboratorium protetycznym i trwa to od 1 od 3 tygodni. Po wykonaniu korony porcelanowej przez technika jest ona mocowana przez lekarza na łączniku przykręconym do implantu zębowego. Odbywa się to na ostatniej wizycie.