Przy pierwszej wizycie Twój periodontolog zapyta o twoją historię medyczną i dentystyczną, a także o uczulenia na leki. Zbada twoje dziąsła i głębokość kieszonek dziąsłowych każdego zęba przy użyciu małych przyrządów pomiarowych. Sprawdzi przestrzeń między zębami, a dziąsłami, zwracając szczególną uwagę na wszelkie krwawienia. Sprawdzi również czy nie ma jakiejkolwiek recesji dziąseł i rozchwianych zębów. Powinien wykonać też zdjęcia rentgenowskie, aby sprawdzić czy nie ma zaniku kości wokół zębów. Następnie omówi z Tobą wyniki i wskaże zalecenia terapeutyczne.