Chirurg stomatologiczny i chirurg szczękowo-twarzowy to lekarze stomatolodzy, którzy odbyli szkolenie specjalizacyjne w akredytowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Szkolenie takie trwa 5 lub 6 lat i kończy się Państwowym Egzaminem Specjalizcyjnym. Szkolenie dotyczy diagnostykę i leczenie zębów zatrzymanych, urazów części twarzowej czaszki, guzów łagodnych i złośliwych głowy i szyi. Chirurdzy prowadzą także leczenie implantoprotetyczne