Gdy dziecko straci stały ząb najważniejsze jest, aby umieścić ząb z powrotem jak najszybciej. Należy to zrobić natychmiast, jeśli to możliwe na miejscu wypadku. Ząb powinien być podniesiony za koronę (nie dotykaj korzenia) i jeśli jest brudny należy szybko go spłukać. Następnie ząb należy umieścić z powrotem w miejscu, z którego został wybity i przetransportować dziecko do dentysty, który zszynuje ząb. Jeśli jest to niemożliwe, aby umieścić ząb na miejscu, należy trzymać go w cieczy, która zachowa żywe komórki ozębnej na powierzchni korzenia. Zimne mleko jest jednym z najlepszych sposobów.