Leki z bisfosfonianami stosuje się dożylnie, aby pomóc pacjentom nowotworowym i doustnie dla pacjentów z osteoporozą. Leki te służą poprawie jakości życia pacjentom z guzami przerzutowymi, obejmującym układ kostny. Są również bardzo skuteczne w zapobieganiu złamaniom kości u pacjentów z osteoporozą. Niestety pojawiły się doniesienia o rosnącej liczbie przypadków martwicy kości szczęki. Stan ten charakteryzuje się niegojącymi się ranami, które powodują odsłonięcie kości szczęki lub żuchwy i mogą prowadzić do znacznej utraty lub zniszczenia kości szczęk. Większość z tych przypadków nie dotyczy przyjmowania bisfosfonianu w formie zastrzyków. Istnieje natomiast niewielki procent przypadków związany z przyjmowaniem go w formie doustnej. Większość sytuacji martwicy kości zdiagnozowano po zabiegach stomatologicznych takich jak ekstrakcja, jednak mogą one ten występować spontanicznie. Pacjenci, którzy przyjmowali bisfosfoniany powinni skonsultować się z lekarzem stomatologiem w celu ustalenia ryzyka leczenia.