Część towarzystw ubezpieczeniowych może opłacać w części lub w całości zabieg wszczepienia implantu zębowego. Twoje towarzystwo ubezpieczeniowe może podjąć decyzję w oparciu o przyczynę utraty zębów. Jeżeli straciłeś zęby w wyniku urazu to większość towarzystw ubezpieczeniowych pokrywa koszt zabiegów chirurgicznych wszczepienia implantów zębowych oraz wykonania na nich uzupełnień protetycznych w postaci koron lub mostów porcelanowych. Dla Twojej wygody nasza klinika przygotowuje pełną dokumentację dla towarzystwa ubezpieczeniowego w celu uzyskania refundacji leczenia implantoprotetycznego powstałego w wyniku urazu.