Edent Klinika Implantologiczna

Otrzymane dotacje

„100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie”

Tytuł projektu:

Transformacja cyfrowa usług przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie projektowania i wykonawstwa CAD/CAM, druku 3D koron i mostów protetycznych porcelanowo-kompozytowych oraz szablonów chirurgicznych do zabiegów resekcji oraz implantacji.

Więcej informacji: